geen draagkracht voor windturbines in Gein 3
wel in actie komen | niet gaan afwachten
kom in actie

 
Hieronder de buurtbrief die huis aan huis in Gein 3 bezorgd is:
 
WINDTURBINES VAN 150m HOOG BIJNA DIRECT NAAST ONZE WOONWIJK GEIN EN BIJ WATERNET EN IN DE GAASPERZOOM?
 
GEZONDHEIDSKLACHTEN!
WAARDEVERMINDERING VAN UW WONING!
HEEFT U DAAR UW ERFPACHT VOOR AFGEKOCHT !?
AANTASTING VAN DE NATUUR IN HET PARK!
ERNSTIGE GELUIDSOVERLAST!

 
Geachte buurman, buurvrouw,
 
Woont u hier ook zo fijn? Geniet u ook zo van de rust en het groen in Zuidoost?
Dat duurt misschien niet meer zo lang. De gemeente is van plan drie ENORME windturbines te bouwen: één op het terrein van Waternet en twee vlak ernaast.
De hoogte en de omvang van deze turbines zijn alarmerend: 150m, dat is net zo hoog als de Rembrandttoren bij het Amstelstation.
 
Wij zijn niet tegen duurzame energie, maar wel tegen het opwekken ervan tegen elke maatschappelijke prijs.
De bewoners van Gein, Nellestein en Driemond gaan hiervoor 'betalen' met hun nachtrust, hun gezondheid en hun uitzicht.
Er zijn in Nederland helaas al vele voorbeelden van woonwijken waar mensen de zeer nadelige gevolgen ervaren van windturbines voor hun nachtrust, gezondheid en uitzicht.
Amsterdam heeft volgens ons nog genoeg andere mogelijkheden om te investeren in groene energie: nog lang niet alle daken hebben zonnepanelen en er is nog steeds geen echt alternatief voor aardgas, dus waarom niet eerst investeren in bijv. groen gas of waterstof?
 
Misschien hebt u net uw erfpacht eeuwigdurend afgekocht of vastgelegd, of misschien heeft u net een woning gekocht in deze buurt.
Dan gaat u ook letterlijk de prijs betalen voor deze windmolens. Misschien hebt u plannen te verhuizen en wilt u uw woning straks graag goed verkopen.
Houd er maar vast rekening mee dat de waarde van uw woning zal dalen, als die windturbines er komen.
De gemeente laat u wel eerst de erfpacht afkopen, maar verzuimt u in te lichten over de geplande windturbines (en de te verwachten waardedaling van uw woning).
Wij vinden dat onfatsoenlijk.
 
Wat kunt u doen?
 
1. HANG DE POSTER VAN WINDALARM OP AUB, ZODAT DUIDELIJK WORDT DAT NIEMAND IN DEZE WIJK WINDMOLENS WIL
2. KIJK OP DE SITE VAN WINDALARM EN STUUR EEN MAIL MET UW ZORGEN EN BEZWAREN NAAR ALLE POLITIEKE PARTIJEN, FRACTIEVOORZITTERS EN DE AMSTERDAMSE GEMEENTERAAD
3. WILT U NOG MEER DOEN? MAIL UW ZORGEN EN BEZWAREN DAN OOK AAN DE RAADSCOMMISSIE VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN DUURZAAMHEID (FED) VIA DIT ADRES:
secretariaatcommissieFED@amsterdam.nl
4. STUUR DE GEMEENTE EEN RAADSADRES. DIT IS EEN BRIEF MET ARGUMENTEN, ZORGEN EN/OF BEZWAREN, DIRECT GERICHT AAN DE GEHELE GEMEENTERAAD. GOOGLE VOOR MEER UITLEG OP 'RAADSADRES' EN 'AMSTERDAM'
U kunt evt. gebruik maken van de voorbeeldtekst hieronder.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Namens een groep bezorgde buurtbewoners in Gein 3 en 4
 
Voorbeeldmail: gebruik de gehele tekst of delen ervan, voeg uw eigen argumenten of informatie toe.
Met de knop kunt U de mail (wordbestand) downloaden. Vergeet niet uw naam onderaan de mail.
 
Geachte heer, mevrouw,
 
In deze mail spreek ik mijn zorgen uit over de voorgenomen bouw van de windturbines bij de Gaasperplas, in zoekgebied 5b/5c.
Ik maak mij ernstig zorgen over de gevolgen hiervan voor de nachtrust, de gezondheid, het uitzicht en het woongenot van duizenden inwoners van het hele gebied rond de Gaasperplas en Driemond.
Ik ben niet tegen duurzaamheid, maar ben van mening dat er nog vele andere mogelijkheden onbenut zijn gebleven om Amsterdam te verduurzamen.
Voordat de gemeente overgaat tot het bouwen van windturbines, zouden eerst deze mogelijkheden moeten worden benut.
Laten we van Amsterdam een groene, maar ook leefbare stad maken.
 
De afgelopen jaren heeft de gemeente inwoners in staat gesteld de erfpacht eeuwigdurend af te kopen.
Ik vind het niet netjes dat ik eerst mijn spaargeld aan de erfpacht heb besteed en er nu pas achter kom dat de omgeving rond mijn woning ernstig wordt aangetast nu de gemeente voornemens is windmolens te bouwen.
Deze turbines in de directe omgeving van mijn woning zullen bovendien onvermijdelijk tot waardevermindering van mijn woning leiden.
 
Laten we er samen voor zorgen dat bewoners en politiek samenwerken aan de duurzame doelstellingen in plaats van elkaar te passeren of tegen te werken.
Neem ons mee in het behalen van de klimaatdoelen. Bouw geen windmolens bij woonwijken en sla ons niet in de wind!
 
Hoogachtend,
 
 
[uw naam]
 
 
wat kan ik doen Foto: GEIN ZEGT NEE      (rdjfotografie.nl)