geen draagkracht voor windturbines in Gein, Amsterdam ZuidOost
wel een goede leefomgeving | geen aantasting gezondheid
gezondheid

 
Zes artsen uit Amsterdam-Noord, onder wie Simone Brands, stuurden onlangs een eigen rapport naar de gemeenteraad.
De laagfrequente tonen die windturbines produceren, stellen ze, veroorzaken stress, slaapproblemen en een grotere kans op hoge bloeddruk en hartinfarcten.
Hun bevindingen zijn moeilijk te toetsen.
Volgens advies van het RIVM, waarop de gemeente Amsterdam vaart, is er geen gevaar voor de volksgezondheid.
Maar er verschijnt binnenkort ook een literatuuronderzoek van audioloog Jan de Laat (LUMC), dat suggereert dat grote windturbines dicht bij woonwijken wel degelijk schadelijk kunnen zijn.
 
Lees het Raadsadres Gezondheidseffecten Windturbines 29 maart 2021. Klik op de knop.
Wat zegt het RIVM ervan (dit is overgenomen uit het RIVM-rapport 2020-0214):
    De onderstreepte tekst is van het RIVM, de tekst erbij is de vertaling in normaal nederlands:
 
Uit de literatuurstudie blijkt dat hinder optreedt als gevolg van geluid: hoe sterker het geluid (in dB) van windturbines, hoe groter de hinder ervan.
Wij hebben in boeken gelezen dat je meer last hebt van het geluid van windturbines als het geluid harder is.
 
Uit de literatuur bleek niet dat het zogeheten ‘laagfrequent geluid’ (lage tonen) van windturbines voor extra hinder zorgt tot die gerelateerd aan “gewoon” geluid.
In de boeken stond ook dat je van het laag frequente geluid (bastonen) niet meer last hebt dan van "gewoon" geluid (bijvoorbeeld: verkeer, vliegtuigen, treinen).
 
Voor andere gezondheidseffecten zijn de resultaten van wetenschappelijk onderzoek niet eenduidig:
deze effecten hangen niet duidelijk samen met het geluidniveau, maar soms wel met de ervaren hinder.

Over de vraag of je er ziek van wordt is men nog niet helemaal zeker, verschillende onderzoeken geven daarop niet allemaal het zelfde antwoord.
Het is niet duidelijk dat je van harder geluid ook zieker wordt. Maar als je hinder hebt van het geluid dan wordt je daar wel ziek van.
 
Deze resultaten onderbouwen de eerdere conclusies van een vergelijkbare opdracht drie jaar geleden.
Drie jaar geleden hebben ze dit ook al onderzocht. Toen was dit ook al zo.
 
teveel betaald voor afkoop Foto: Buurt moestuin Op Het Landje, met windturbine (impressie). Lambert Rimastraat.     (rdjfotografie.nl)