geen draagkracht voor windturbines in Gein 3
wel je verbazen | niet niets doen
film project

Beste buren, wijkbewoners en andere belangstellenden,
 
Onze buurvrouw in Gein, Corina Stins, maakt samen met een professionele filmmaker, Rodolfo Vejar een film over de buurt.
Met deze film wil ze het unieke karakter van onze buurt en haar bewoners laten zien, alsmede de recreatiefunctie en natuurwaarde van ons leefgebied in en pal naast zoekgebied 5B Waternet Weesperkaspel.
Ook komen de andere zoekgebieden in Zuidoost aan de orde.
De film (van 6 à 8 minuten) wordt gemaakt om de leden van de gemeenteraad te informeren, en wij proberen deze film te vertonen in de commissievergadering FED op 25 mei in de inspreektijd. Er worden ook mogelijkheden gezocht om de film via de media te verspreiden.
Er is geen financiering voor dit project en daarom nu het verzoek aan u als buur om bij te dragen aan dit goede doel. U kunt zelf het bedrag bepalen.
Deel dit verzoek met uw buren in Gein en uw bekenden in Zuidoost.
 
filmproject Foto: impressie zwemplas Gaasperplas Zuid met windturbines.