geen draagkracht voor windturbines in Gein 3
wel kosten gemaakt | niet geïnformeerd
erfpacht

 
ERFPACHT AFGEKOCHT ?
 
De gemeente heeft veel inwoners in de gelegenheid gesteld de erfpacht eeuwigdurend af te kopen of vast te leggen.
Voor een doorsnee woning in Gein kostte de afkoop al gauw een kleine 15.000 euro.
En wat kopen we ervoor? Het recht om ons huis op grond van de gemeente te laten staan.
Maar diezelfde gemeente heeft wel verzuimd ons fatsoenlijk te informeren over de voorgenomen bouw van de windturbines binnen een veel te korte afstand van de wijk.
Wij voelen ons bekocht: als we dit hadden geweten, hadden we bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de afkoopsom (immers, de buurtindex moet natuurlijk naar beneden vlakbij een windmolen) en misschien wel helemaal niet afgekocht.
Tot overmaat van ramp worden onze huizen ook nog minder waard als die windmolens er komen.
Wij voelen ons dubbel bekocht: erfpacht afgekocht zonder te weten van de geplande windmolens en voor grond die nu al minder waard is geworden.
 
ERFPACHT VASTGELEGD
 
Ook als u de erfpacht alleen eeuwigdurend hebt vastgezet, heeft u toch notariskosten gemaakt.
Bovendien is het vastgezette bedrag te hoog als die turbines er komen.
Reden genoeg om ook in dit geval bezwaar te maken en een schadeclaim in te dienen.
 
 
teveel betaald voor afkoop Foto: Impressie Jelle Posthumapad / Lambert Rimastraat na plaatsing windturbine. Westertoren op gelijke afstand.    (rdjfotografie.nl)